601 234 271 j.delbar@instytutjd.pl
Witajcie na stronie mojego instytutu

PRAWO NATURALNE

Pracuję w oparciu o zasady prawa naturalnego, które definiuje życie i codzienne funkcjonowanie każdego człowieka. Jesteśmy częścią natury i jeśli chcemy żyć, zachowując długo zdrowie, młody wygląd, wigor, radość i energię życiową, powinniśmy przestrzegać odwiecznych praw natury.

Zdobycze cywilizacji i rozwój technologii sprawiły, że żyjemy dziś tak jakbyśmy nie pamiętali o zasadach, dzięki którym funkcjonuje nasz organizm. Dotyczy to zarówno sposobu odżywiania, ilości snu, wysiłku fizycznego, ruchu, ale także relacji z drugim człowiekiem. W naturze wszystko jest ze sobą połączone w kręgu życia: zwierzęta, ptaki, rośliny. Świat natury współpracuje ze sobą, wzajemnie sobie pomagając, budując i przestrzegając przed zagrożeniem. Wszystkim zjawiskom, które zachodzą na świecie towarzyszy naturalna energia.

Prawo naturalne w życiu człowieka Zachodu

Człowiek Zachodu wypracował dziwne, nienaturalne zasady alienacji, które szczególnie widoczne są we współczesnych firmach. Pracownicy rywalizują ze sobą, firmy wprowadziły zasadę przewagi konkurencyjnej, nieuczciwej eliminacji konkurencji, a przede wszystkim niezgodnych z naturą wymagań wobec pracownika.

Współczesny człowiek żyje w nierównowadze. Nie ma czasu na odpowiednie, regularne odżywianie , zachowanie balansu pomiędzy pracą, a życiem osobistym i realizację swoich pasji. W codziennym życiu brakuje czasu na relaks i właściwy odpoczynek. To sprawia, że naturalna energia zaczyna się wyczerpywać. Wypalenie zawodowe, depresje, utrata kreatywności, choroby cywilizacyjne – to dla wielu ludzi codzienność.

Nienaturalna eksploatacja organizmu, zaburzenie cyklu pór roku i rytmu dobowego sprawia, że ludzie doświadczają wypalenia zawodowego oraz kryzysów psychicznych.

W specjalnie opracowanych szkoleniach skupiam się na nauce zasad prawa naturalnego:

  • jak mądrze zarządzać energią własną,
  • jak pracować aby zyskać największą efektywność,
  • jak utrzymać balans między pracą a życiem osobistym,
  • jak uważnie słuchać współpracowników,
  • jak działać na podstawie faktów, a nie projekcji,
  • jak współpracować w oparciu o szacunek i współodczuwanie,
  • jak uruchomić większą kreatywność dzięki właściwej pracy,
  • jak tworzyć współpracujące społeczności.