601 234 271 j.delbar@instytutjd.pl
Zarządzanie Stresem Zarządzanie Energią Life Balance Mindfulness Shri Vivek Wystąpienia Publiczne

Piotr Mikosik

piotr mikosik

Dr. Piotr Mikosik

Trener zarządzania, coach posiadający międzynarodowy certyfikat ICC (International Coaching Community). Specjalizuje się z rozwoju umiejętności przywódczych, kreatywności i podejmowaniu decyzji, rozwoju zespołów. Pracuje głównie metodami warsztatowymi, w tym przede wszystkim w formie coachingu zespołowego, gdyż taka metoda pozwala na najpełniejsze uwolnienie potencjału tkwiącego z zespole jak i w każdym z jego członków. Tymi metodami pracował m.in. dla kadr menedżerskich hotelu Sheraton, Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, KGHM, w którym wraz z zespołem współpracujących trenerów przeszkolił 280 kierowników i dyrektorów. Poza kadrą menedżerską przedsiębiorstw szkolił kierownictwo instytucji publicznych jak np. przedstawicieli władz administracji lokalnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego czy nauczycieli i dyrekcję 19 szkół województwa łódzkiego .

Ponadto od 18 lat jest nauczycielem akademickim, naukowo zajmuje się metodami zwiększania efektywności w organizacjach. Doświadczenie biznesowe zdobywał między innymi jako konsultant w międzynarodowej firmie doradczej IMPAC SYSTEMS oraz jako członek zarządu firmy w branży IT – Intercon. Założyciel i trener na studiach podyplomowych z coachingu w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (WSM) oraz na Uniwersytecie Łódzkim, a także na studiach podyplomowych dla trenerów biznesu założonych w WSM. Interesuje się fotografią i teoria wojny.